Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek-1 Madde) Yatay Geçiş

 

Fakültemize 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde merkezi yerleştirme puanına   (EK-1 medde)  

 göre yatay geçiş listesi

KESİN KAYIT ADRESİ

Kayıt Merkezi: Bozok Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük İdari Birimler Binası

Kesin Kayıt Sırasında İstenen Belgeler

1-Kimlik Fotokopisi

2-2 adet Vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar tarandıktan sonra görüntünün net olmamasından dolayı çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.)

3-Kayıtlı Olunan Üniversiteye Ait Kimlik

5-Yatay Geçişe Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Belge

Sıra No

Adı Ve Soyadı

Öğrencisi Olduğu Üniversite/Bölüm

Öğrencinin Puanı

Yatay Geçiş İçin Müracaat Ettiği Bölüm, Anabilim Dalı

Başvurduğu Bölümün Puanı

Başvuru Sonucu

1

Fadime ÇELİKLİ

Gazi Üniversitesi

2018 YKS Y-SAY 307,30505

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1.sınıf

2018 YKS Y-SAY 305,90636

KABUL EDİLDİ

2

Osman DERİN

 

 

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2018 YKS Y-SAY 313,52064

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıf

2018 YKS Y-SAY 305,90636

KABUL EDİLDİ

3

Songül ÖZDOĞAN

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği

2019-SÖZ

386,17300

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD 1.sınıf

2019-SÖZ

380,52844

KABUL EDİLDİ

4

Zeynep LAFCI

 

 

 

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Bölümü

2019-SÖZ

380,74313

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD 1.sınıf

2019-SÖZ

380,52844

KABUL EDİLDİ

5

Esragül BOYRAZ

Kafkas Üniversitesi, Dede Korkut Eğitim Fakültesi, Türkçe Öğretmenliği

2019-SÖZ

380,93554

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD 1.sınıf

2019-SÖZ

380,52844

KABUL EDİLDİ

6

Şeydanur UTOĞLU

Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2018 SÖZ

360,28734

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD (II.Ö.)  2.sınıf

2018 SÖZ

359,53719

KABUL EDİLDİ

7

Ferhat KÜÇÜKBAYRAK

Giresun Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği

2018 SÖZ

361,60439

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD (II.Ö.) 2.sınıf

2018 SÖZ

359,53719

KABUL EDİLDİ

8

Songül BOZ

Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi

2017 TS 1

389,49957

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD 3.sınıf

2017 TS 1

385,34420

KABUL EDİLDİ

9

Ayşe KANITEZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği

2017 TS 1

409,44473

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD 3.sınıf

2017 TS 1

385,34420

KABUL EDİLDİ

10

Amine Hatun ONAN

İstanbul Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği

2019 DGS SÖZ

291,92880

Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi ABD 3.sınıf

2019 DGS SÖZ

284,15542

KABUL EDİLDİ

11

Melike KILIÇ

 

 

 

Ankara Üniversitesi

2019 YKS Y-EA

360,12545

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi ABD 1. sınıf

2019 YKS Y-EA

328,70217

KABUL EDİLDİ

12

Narinnur BULUT

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2018 YKS Y-EA

313,91234

 

Temel Eğitim Sınıf Eğitimi ABD 2.sınıf

2018 YKS Y-EA

307,20198

KABUL EDİLDİ

13

Abdulkadir GÜRBÜZHAN

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

2019-SÖZ

381,92093

Türkçe Öğretmenliği ABD 1. sınıf

2019-SÖZ

373,34122

KABUL EDİLDİ

14

Kübra BASTIKOĞLU

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2018-SÖZ

349,15504

Türkçe Öğretmenliği ABD 1. sınıf

2018-SÖZ

348,98292

KABUL EDİLDİ

15

Fatma ŞENER

 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2018-SÖZ

351,52234

Türkçe Öğretmenliği ABD 1. sınıf

2018-SÖZ

348,98292

KABUL EDİLDİ

16

Esra Betül UĞUZ

 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi

2018-SÖZ

332,26199

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. sınıf

2018-SÖZ

348,98292

KABUL EDİLDİ

17

Hüsnenur UYUMAZ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

2019-SÖZ

354,15825

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. sınıf

2019-SÖZ

343,11346

KABUL EDİLDİ

18

Serkan BULDUM

 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi

2019-SÖZ

348,46289

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1. sınıf

2019-SÖZ

343,11346

KABUL EDİLDİ

19

Bekir Enes ERÖZ

 

 

Amasya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

2019 YKS Y-DİL

392,55629

Yabancı Diller Eğitimi Bölüm ABD Zorunlu Hazırlık Sınıfına

2019 YKS Y-DİL

378,12618

KABUL EDİLDİ

20

Yıldız KANPOLAT

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

363,53746

 

 

Posta yoluyla başvuru yapıldığından  değerlendirilmeye alınmamıştır.

10.02.2020 13:52