Yozgat Bozok Üniversitesi

DUYURULAR

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI DERS MUFİYETİ DUYURUSU

Bozok Üniversitesi  Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri Uygulama Esasları

Başvuru esasları ve süresi

MADDE 5 - (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri ve diğer yükseköğretim kurumlarından, açık öğretim kurumlarından ve/veya uzaktan eğitimlealınan derslerin geçer notlarının muaf olarak değerlendirilebilmesi için, Dekanlığa/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekine daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içerikleri ve not döküm belgesi (transkript) ile birlikte kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde başvurması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmaz.

(2) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini başvuru dilekçelerinde belirtmek zorundadırlar.

         Ders Muafiyeti Ve İntibak İşlemleri formunu doldurarak Şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.Pandemiden dolayı  03542421024 nolu telefona faks veya  egitim@bozok.edu.tr adresine mail gönderebilirler. Evrakların asılları ise postayla  iki hafta içersinde Dekanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.  

55-YBÜ-FRM-055 DERS MUAFİYETİ FORMU 

06.10.2020 17:01