Yozgat Bozok Üniversitesi

ETKİNLİKLER

TÜBİTAK 1512-BiGG 2020 Yılı 1. Çağrısı

: TÜBİTAK 1512-BiGG 2020 Yılı 1. Çağrısı


TÜBİTAK tarafından uygulamakta olduğu 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı; üniversite
son sınıf öğrencileri ile mezunlarına, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla,%100 hibe şeklinde
proje başına 200.000 TL’ye kadar finansal destek sağlamaktadır. Program ile ilgili bilgilere
http://bigg.tubitak.gov.tr adresinden erişilebilir. BİGG Programına başvurular, ülke sathına yayılmış
ve her biri TÜBİTAK tarafından BİGG Programı başvurularını alma konusunda yetkilendirilmiş olan
BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşları tarafından alınmaktadır. Uygulayıcı Kuruluşlar, 1512 BİGG
çağrılarına başvurmak isteyen üniversite son sınıf öğrencileri ile mezunlarının ya da bunların
oluşturdukları takımların programa başvurularını almakta, başvuran adaylara/takımlara BİGG
programından destek almalarını sağlamak üzere ücretsiz eğitim, danışmanlık, mentörlük, pazar
doğrulama, ön prototip oluşturma, patent başvuru, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri
vermektedir.
InnoPark, TÜBİTAK tarafından BİGG Programı başvurularını almak ve 1. Aşama hizmetlerini vermek
üzere yetkilendirilmiş olan yurt sathına yayılmış 31 BİGG Uygulayıcı Kuruluşundan biridir.
InnoPark’ın yürütmekte olduğu BİGG-Girişimci Rampası programı ile ilgili bilgiler
http://www.girsimcirampasi.com adresindeki web sayfasından elde edilebilir. TÜBİTAK 1512-BiGGSayı : GM-274
Konu : TÜBİTAK 1512-BiGG 2020 Yılı 1. Çağrısı
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne,
YOZGAT
TÜBİTAK tarafından uygulamakta olduğu 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı; üniversite
son sınıf öğrencileri ile mezunlarına, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli
istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla,%100 hibe şeklinde
proje başına 200.000 TL’ye kadar finansal destek sağlamaktadır. Program ile ilgili bilgilere
http://bigg.tubitak.gov.tr adresinden erişilebilir. BİGG Programına başvurular, ülke sathına yayılmış
ve her biri TÜBİTAK tarafından BİGG Programı başvurularını alma konusunda yetkilendirilmiş olan
BİGG Programı Uygulayıcı Kuruluşları tarafından alınmaktadır. Uygulayıcı Kuruluşlar, 1512 BİGG
çağrılarına başvurmak isteyen üniversite son sınıf öğrencileri ile mezunlarının ya da bunların
oluşturdukları takımların programa başvurularını almakta, başvuran adaylara/takımlara BİGG
programından destek almalarını sağlamak üzere ücretsiz eğitim, danışmanlık, mentörlük, pazar
doğrulama, ön prototip oluşturma, patent başvuru, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri
vermektedir.
InnoPark, TÜBİTAK tarafından BİGG Programı başvurularını almak ve 1. Aşama hizmetlerini vermek
üzere yetkilendirilmiş olan yurt sathına yayılmış 31 BİGG Uygulayıcı Kuruluşundan biridir.
InnoPark’ın yürütmekte olduğu BİGG-Girişimci Rampası programı ile ilgili bilgiler
http://www.girsimcirampasi.com adresindeki web sayfasından elde edilebilir. TÜBİTAK 1512-BiGG
2020 Yılı 1. Çağrısına başvurular da bu adresteki başvuru formunu doldurarak yapılabilmektedir.
Programa başvurmak isteyen öğrenci ve mezunlarınız, sorularını
burakcan.karaman@innopark.com.tr elektronik posta adresine veya 0544 250 53 02 nlu telefona
yöneletebilirler.
Yukarıda yer alan duyuru metni ile ekte verilen (Buradan indirilebilir) görsel tanıtım
materyalinin Üniversiteniz web sayfasında yayınlanarak öğrenci ve mezunlarınızın
programa başvurmaya yönlendirilmesi konusunda kakı ve desteklerinizi bekler
saygılarımızı sunarım.
Prof.Dr. Fatih Mehmet Botsalı
 

04.11.2020 15:46