Yozgat Bozok Üniversitesi

BOLOGNA

Her ülkede ulusal durum ve kültürle uyumlu olmak kaydıyla eğitim kalitesini iş dünyası ve sivil toplum beklentilerine uygun bir şekilde artırmayı, deneyimleri paylaşmayı, işbirliğini, kazanılan yetkinliklerin geçerliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bologna Süreci 1999 yılında 29 Avrupa ülkesinin Eğitim Bakanlarının bir araya gelmesi ile başladı. 2001'de Türkiye bu sürece dahil oldu. Halen 47 ülke bu süreç kapsamında olup 2010 yılında sürecin tamamlanması hedeflenmişti.

1999 yılında Yükseköğretim kurumlarında öğrenci/öğretim üyesi hareketliliğini teşvik, kolay anlaşılır ve karşılaştırılabilir derece sistemi, ortak kredi sistemi, lisans/yüksek lisans şeklinde iki kademeli eğitim, kalite güvencesi ve Avrupa doktora ve araştırma alanlarının oluşturulması şeklindeki programla yola çıkıldı. Her 2 yılda bir yapılan takip ve geliştirme toplantıları sonucunda 2007'de Londra' da 3 kademeli eğitim sistemi (lisans, yüksek lisans, doktora), ulusal yeterlilikler çerçevesi, kalite güvencesi (Avrupa ilke ve standartları ile uyumlu), öğrenci katılımı, uluslararası katılım, diploma ve öğrenim sürelerinin tanınması, yaşam boyu öğrenme ve ortak derecelerin oluşturulması önerileri kabul edildi.

http://bologna.bozok.edu.tr/

BOLOGNA

Doç. Dr. Muharrem KIRAK                                  

(Fakülte Koordinatörü)                                          

Temel Eğitim/ Okul Öncesi Eğitimi                   

 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe SANCAK AYDIN                              

(Bölüm Koordinatörü)                              

Eğitim Bilimleri/ Reh.ve Psik.Dan

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşegül ÇELİK                                             

(Bölüm Koordinatörü)                              

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi / Sosyal Bilgiler Eğitimi                                                                                                     

Dr. Öğr. Üyesi  Ramazan GÜÇLÜ                                      

(Bölüm Koordinatörü)                              

Yabancı Diller Eğitimi   / İngiliz Dili Eğitimi                                                

Dr. Öğr. Üyesi  Suphi Önder BÜTÜNER

(Bölüm Koordinatörü)                              

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi