Yozgat Bozok Üniversitesi

GÖREV TANIMLARI

Dekan 

Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkanı Yardımcısı

Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üyesi

Araştırma Görevlisi

Birim Kalite Komisyonu

Destek Hizmetler Şefi

Mali İşler

Öğrenci İşleri

Özel Kalem

Personel İşleri

Sekreter

Taşınır Kayıt  Yetkilisi

Evrak Kayıt

Temizlik Personeli