Yozgat Bozok Üniversitesi

MEVLANA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini mümkün kılan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.

Diğer değişim programlarından farklı olarak, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın değişim programı bünyesindeki hareketlilik bütün dünyadaki yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir, en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta, en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına gelebilirler.

http://mevlana.bozok.edu.tr

MEVLANA

Dr. Öğr. Üyesi Hacı ÇOBAN                               

(Fakülte Koordinatörü)                                          

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi/ Sosyal Bilgiler Eğitimi                                                                

Dr. Öğr. Üyesi Özgür BABAYİĞİT                                                

(Bölüm Koordinatörü)                              

Temel Eğitim/ Sınıf Eğitimi                                     

Dr. Öğr. Üyesi  Suphi Önder BÜTÜNER                                             

(Bölüm Koordinatörü)                              

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi / Fen Bilgisi Eğitimi                        

Dr. Öğr. Üyesi  Aygül NALBANT                        

(Bölüm Koordinatörü)                              

Eğitim Bilimleri/ Reh.ve Psik.Dan.                 

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ŞAHAN

(Bölüm Koordinatörü)                              

Yabancı Diller Eğitimi / İngiliz Dili Eğitimi