Yozgat Bozok Üniversitesi

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

T.C.
Yozgat Bozok Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
 
                           
                           
                           
                           
                           
I. YARIYIL   II. YARIYIL  
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
MB 001 Z Eğitime Giriş 2 0 2 3   MB 003 Z  Eğitim Felsefesi 2 0 2 3  
MB 002 Z Eğitim Sosyolojisi 2 0 2 3   MB 013 Z Eğitim Psikolojisi 2 0 2 3  
GK 101 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 3   GK 102 Z Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 3  
GK 103. Z Yabancı Dil 1 (Fransızca) 2 0 2 3   GK 104. Z Yabancı Dil 2 (Fransızca) 2 0 2 3  
GK 105 Z Türk Dili 1 3 0 3 5   GK 106 Z Türk Dili 2 3 0 3 5  
GK 107 Z Bilişim Teknolojileri 3 0 3 5   İDÖ 102 AZ Okuma Becerileri 2 2 0 2 2  
İDÖ 101 AZ Okuma Becerileri 1 2 0 2 2   İDÖ 104 AZ Yazma Becerileri 2 2 0 2 3  
İDÖ 103 AZ Yazma Becerileri 1 2 0 2 2   İDÖ 106 AZ Dinleme ve Sesletim 2 2 0 2 3  
İDÖ 105 AZ Dinleme ve Sesletim 1 2 0 2 2   İDÖ 108 AZ Sözlü İletişim Becerileri 2 2 0 2 3  
İDÖ 107 AZ Sözlü İletişim Becerileri 1 2 0 2 2   İDÖ 110 AZ İngilizcenin Yapısı 2 0 2 2  
Toplam 22 0 22 30   Toplam 21 0 21 30  
                           
                           
III. YARIYIL   IV. YARIYIL  
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
MB 005 Z Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 3   MB 004 Z Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 3  
MB 006 Z Öğretim Teknolojileri 2 0 2 3   MB 007 Z Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3  
MBS-I Meslek Bilgisi Seçmeli 1 (Bu ders MBS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4   MBS-II Meslek Bilgisi Seçmeli 2 (Bu ders MBS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4  
GKS-I Genel Kültür Seçmeli 1 (Bu ders GKS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 3   GKS-II Genel Kültür Seçmeli 2 (Bu ders GKS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 3  
İDÖAS-I Alan Eğitimi Seçmeli 1 (Bu ders İDÖAS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4   İDÖAS-II Alan Eğitimi Seçmeli 1 (Bu ders İDÖAS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4  
İDÖ 201 AZ  İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 2 0 2 3   İDÖ 202 AZ İngilizce Öğretim Programları 2 0 2 3  
İDÖ 203 AZ İngiliz Edebiyatı 1 2 0 2 4   İDÖ 204 AZ İngiliz Edebiyatı 2 2 0 2 4  
İDÖ 205 AZ Dilbilimi 1 2 0 2 3   İDÖ 206 AZ Dilbilimi 2 2 0 2 3  
İDÖ 207 AZ Eleştirel Okuma ve Yazma 2 0 2 3   İDÖ 208 AZ Dil Edinimi 2 0 2 3  
Toplam 18 0 18 30   Toplam 18 0 18 30  
                           
                           
V. YARIYIL   VI. YARIYIL  
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
MB 010 Z Eğitimde Ahlâk ve Etik 2 0 2 3   MB 008 Z Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 3  
MB 011 Z Sınıf Yönetimi 2 0 2 3   MB 009 Z Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 3  
MBS-III Meslek Bilgisi Seçmeli 3 (Bu ders MBS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4   MBS-IV Meslek Bilgisi Seçmeli 4 (Bu ders MBS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4  
GKS-III Genel Kültür Seçmeli 3 (Bu ders GKS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 3   GKS-IV Genel Kültür Seçmeli 4 (Bu ders GKS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 3  
İDÖAS-III Alan Eğitimi Seçmeli 3 (Bu ders İDÖAS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4   İDÖAS-IV Alan Eğitimi Seçmeli 4 (Bu ders İDÖAS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4  
İDÖ 301 AZ Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 1 3 0 3 5   İDÖ 302 AZ Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 2 3 0 3 5  
İDÖ 303 AZ İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 1 3 0 3 5   İDÖ 304 AZ İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 2 3 0 3 5  
İDÖ 305 AZ Dil ve Edebiyat Öğretimi 1 2 0 2 3   İDÖ 306 AZ Dil ve Edebiyat Öğretimi 2 2 0 2 3  
Toplam 18 0 18 30   Toplam 18 0 18 30  
                           
                           
VII. YARIYIL   VIII. YARIYIL  
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
İDÖ 401 Z Öğretmenlik Uygulaması 1 2 6 5 10   İDÖ 402 Z Öğretmenlik Uygulaması 2 2 6 5 15  
MB 012 Z Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 0 2 3   MB 014 Z Okullarda Rehberlik 2 0 2 3  
MBS-V Meslek Bilgisi Seçmeli 5 (Bu ders MBS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4   MBS-VI Meslek Bilgisi Seçmeli 6 (Bu ders MBS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4  
İDÖAS-V Alan Eğitimi Seçmeli 5 (Bu ders İDÖAS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4   İDÖAS-VI Alan Eğitimi Seçmeli 6 (Bu ders İDÖAS ders grubundan alınacaktır.) 2 0 2 4  
GK 401 Z Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2 3   İDÖ 404 AZ İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama 3 0 3 4  
İDÖ 403 AZ İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme 3 0 3 3                
İDÖ 405 AZ Çeviri 3 0 3 3                
Toplam 15 8 19 30   Toplam 11 6 14 30  
                           
    T U K AKTS Saat Yüzde            
  Meslek Bilgisi 44 12 50 91 56 34            
  Genel Kültür 26 2 27 42 28 18            
  Alan Eğitimi 71 0 71 107 71 48            
  Toplam 141 14 148 240 155 100            
                           
                           
                           
MBS (MESLEK BİLGİSİ SEÇMELİ DERSLERİ)   GKS (GENEL KÜLTÜR SEÇMELİ DERSLERİ)  
Kodu Dersin Adı T U K AKTS   Kodu Dersin Adı T U K AKTS  
MB 001 S Açık ve Uzaktan Öğrenme 2 0 2 4   GK 001 S Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele 2 0 2 3  
MB 002 S Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu 2 0 2 4   GK 002 S Beslenme ve Sağlık 2 0 2 3  
MB 003 S Eğitim Hukuku 2 0 2 4   GK 003 S Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 3  
MB 004 S Eğitim Antropolojisi 2 0 2 4   GK 004 S Bilim ve Araştırma Etiği 2 0 2 3  
MB 005 S Eğitim Tarihi 2 0 2 4   GK 005 S Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 2 3  
MB 006 S Eğitimde Drama 2 0 2 4   GK 006 S Geleneksel Türk El Sanatları 2 0 2 3  
MB 007 S Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 0 2 4   GK 007 S İnsan Hakları ve Demokrasi 2 0 2 3  
MB 008 S Eğitimde Program Geliştirme  2 0 2 4   GK 008 S İnsan İlişkileri ve İletişim 2 0 2 3  
MB 009 S Eğitimde Proje Hazırlama 2 0 2 4   GK 009 S Kariyer Planlama ve Geliştirme 2 0 2 3  
MB 010 S Eleştirel ve Analitik Düşünme 2 0 2 4   GK 010 S Kültür ve Dil 2 0 2 3  
MB 011 S Kapsayıcı Eğitim 2 0 2 4   GK 011 S Medya Okuryarlığı 2 0 2 3  
MB 012 S Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 4   GK 012 S Mesleki İngilizce 2 0 2 3  
MB 013 S Mikro Öğretim 2 0 2 4   GK 013 S Sanat ve Estetik 2 0 2 3  
MB 014 S Müze Eğitimi 2 0 2 4   GK 014 S Türk Halk Oyunları 2 0 2 3  
MB 015 S Okul Dışı Öğrenme Ortamları 2 0 2 4   GK 015 S Türk İşaret Dili 2 0 2 3  
MB 016 S Öğrenme Güçlüğü 2 0 2 4   GK 016 S Türk Kültür Coğrafyası 2 0 2 3  
MB 017 S Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama 2 0 2 4   GK 017 S Türk Musikisi 2 0 2 3  
MB 018 S Sürdürülebilir  Kalkınma ve Eğitim 2 0 2 4   GK 018 S Türk Sanat Tarihi 2 0 2 3  
MB 019 S Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme 2 0 2 4                
MB 020 S Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi 2 0 2 4                
MB 021 S Çocuk Psikolojisi 2 0 2 4   NOT:  3. yarıyıldan itibaren her yarıyıl başında hangi seçmeli  
MB 022 S Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 4     derslerin açılacağı duyurulacaktır. 
                           
                           
İDÖAS (ALAN EĞİTİMİ SEÇMELİ DERSLERİ)                
Kodu Dersin Adı T U K AKTS                
İDÖ 001 AS İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 2 0 2 4                
İDÖ 002 AS İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı 2 0 2 4                
İDÖ 003 AS İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi 2 0 2 4                
İDÖ 004 AS İngilizce Ders Kitabı İncelemesi 2 0 2 4                
İDÖ 005 AS İngilizce Öğretiminde Drama 2 0 2 4                
İDÖ 006 AS Dünya İngilizceleri ve Kültür 2 0 2 4                
İDÖ 007 AS Edimbilimi ve Dil Öğretimi 2 0 2 4                
İDÖ 008 AS Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi 2 0 2 4                
İDÖ 009 AS Kitle İletişiminde İngilizce 2 0 2 4                
İDÖ 010 AS Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi 2 0 2 4                
İDÖ 011 AS Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi 2 0 2 4                
İDÖ 012 AS Dil ve Toplum 2 0 2 4