Yozgat Bozok Üniversitesi

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Yabancı Diller Eğitimi Bölümümüz bünyesinde  İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı yer almaktadır. Anabilim Dalımızda üç doktor üğretim üyesi görev yapmaktadır. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı tarafından İngilizce Öğretmenliği  lisans programı yürütülmektedir. İngilizce Öğretmenliği lisans programına, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaya başlanmış olup program kabul edilen öğrenci kontenjanı 62'dir. Eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Öğretim süresi Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç 4 yıldır. Lisans programı derslerine ve ders içeriklerine solda yer alan Öğrenci İşleri sekmesi altından ulaşılabilir. 

AKADEMİK TAKVİM

Üniversitemiz akademik takvimi üniversitemiz anasayfasında yayınlanmaktadır. 

PROGRAMLA İLGİLİ DİĞER BİLGİLER

Misyonumuz

İngilizce Öğretmenliği Bölümünün amacı, İngiliz dili öğretimi alanında uzman, modern dil öğretim yaklaşım, metod ve teknikleri konusunda donanımlı, bilimsel araştırmacı niteliği kazanmış, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş ve öngörülü, dil becerileri açısından yetkin, kültürlerarası farklar konusunda bilinçli İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaçla, programımız yeterli İngilizce bilgisine sahip, çağdaş öğretim yöntemlerinin farkında olan, İngilizce öğretimi konusunda son gelişmeleri takip edebilen, eleştirel düşünen öğretmen adayları  yetiştirmeyi hedeflemektedir. 

Vizyonumuz

Ingilizce Öğretmenliği alanında, uzmanlık alan bilgileriyle öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültürü bütünleştirebilen, sürekli kendini geliştiren, dinamik öğretim süreçlerine hakim, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi konusunda teorik ve pratik bilgi ve becerilere sahip, araştırmacı, çok yönlü düşünebilen, özgüveni ve özyeterliliği güçlü İngilizce öğretmenleri yetiştirmek ve Türkiye’de mevcut İngilizce öğretmenliği programları arasında seçkin bir yer alabilmektir. 

Mezunların Alacağı Unvan

Programdan mezun olan öğrenilerimiz “İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması” na sahip olacaklar ve “İngilizce Öğretmeni” unvanını alacaklardır.

Mezunların Çalışma Alanları

Programdan başarı ile mezun olanlar,  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında veya özel eğitim kurumlarında İngilizce Öğretmeni olarak çalışabilirler. Ayrıca, program mezunlarının yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek yükseköğretim kurumlarında akademisyen olabilirler.  Bunula birlikte, ülke genelinde ileri derecede İngilizce dil yetkinliğine ihtiyaç duyulan mütercim tercümanlık, turizm ve dış ticaret gibi sektörlerde istihdam edilebilirler. 

Mezuniyet Koşulları

İngilizce Öğretmenliği lisans programının teorik ve uygulamalı derslerinin tüm koşullarını ilgili yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar. Öğrenciler 8 yarıyıllık eğitim-öğretim dönemi sonunda toplam 240 AKTS’yi (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) tamamlamak suretiyle mezun olurlar. Programımız ders içeriklerine bölümümüz web sayfasından ulaşılabilir.